Kullanılan Teknikler

        Yarış atlarının performanslarının pist, üstündeki ağırlık ve mesafeye dayalı olarak değiştiği varsayımları kullanılarak ikinci dereceden(Eğrisel) 'Rank Regression' yöntemleri kullanılarak her atın kendine has performans eğrileri oluşturulmaktadır. Bu eğriler her yarış atına özgü değerler ürettiğinden; diğer genelleme yapan yaklaşımlara göre daha isabetli sonuçlar üretmektedir. Regression Analizinde kullanılan veriler bizzat TJK'nın yayınladığı veriler olup değerlendirme yöntemi matematiksel modellemedir. Eğrisel yöntemlerin tercih edilmesinin nedeni; mesafe arttıkça yarış atının üstündeki ağırlığın derecesine olan etkisinin aynı olmayacağı varsayımıdır.

Burada örnek bir eğri ve bu eğrinin oluşturulduğu değişen mesafe ve ağırlıkları görmektesiniz.

Örnek Eğri

 

Bize www.altili.ws sitesinden de ulaşabilirsiniz